’n Kykie na jouself as ’n PERSOONLIKE BATE

Wat is ’n bate?

Oor die algemeen is ’n bate iets waaraan ’n waarde toegereken word, wat regmatig aan ’n eienaar behoort en wat deur hom of sy trustee of agent gehou word met die doel om die een of ander voordeel daaruit te trek – of dit nou is om dit te gebruik of te verhandel, of sodat dit met tyd in waarde kan toeneem, of vir die talle voordele wat daaruit mag voortvloei. Bates kan egter ook vanaf die eienaar geleen of gehuur word, met volle gebruikreg daarvan, sonder om dit self te besit. Dink aan afbetalingsooreenkomste soos huurkoopkontrakte of verhuringsooreenkomste.

Dit kan gesê word dat ’n bate die rykdom of waarde van sy eienaar of persoon met die gebruiksreg daarvan, kan laat toeneem – óf deur die gebruikswaarde daarvan óf deur die aanwins daarvan met tyd, óf weens die vrugte en voordele wat daaruit mag voortvloei.

Daar is verskillende soorte bates: finansiële en niefinansiële bates, fisiese (tasbare) en intellektuele (ontasbare) bates. Hulle kan gehou word vir verskeie doeleindes: persoonlike of besigheidsdoeleindes.

Die eienaar of regmatige gebruiker het ’n wettige reg tot hierdie bates en is geregtig op die vrugte daarvan of dit nou finansieel of andersyds, tasbaar of ontasbaar is. Hierdie bates is direk onderhewig aan die eienaar se beheer en bestuur of indirek deur middel van sy trustees en agente.

Bates kan gehou word vir spesifieke doeleindes, byvoorbeeld ’n besigheidsbate soos masjinerie kan aangewend word in die voortbrenging van inkomste, dit wil sê om geld te maak vir sy eienaar deur die vervaardiging van produkte.

Aan die ander kant, kan dit gehou word vir die intrinsieke (inherente) waarde daarvan, soos byvoorbeeld ’n oorspronklike skildery van Picasso wat mettertyd in waarde sal toeneem.

Sommige persoonlike bates word gehou vir die sentimentele waarde daarvan, soos ’n medalje of ’n ornament.

Mense hou selfs bates wat oulik is om te hê (nice-to-haves) net ter wille daarvan om dit te kan besit, omdat dit hulle goed laat voel. Sommige besigheidsbates word in die vorm van onroerende bates gehou met die oog daarop om inkomste daaruit te genereer (byvoorbeeld ’n blok woonstelle wat uitverhuur word), terwyl dit tegelykertyd in waarde kan toeneem, ander weer in die vorm van ’n industriële aanleg of masjinerie wat gebruik word om goed te vervaardig of as beleggings (om inkomste vir die eienaar te verdien), terwyl ander as handelsvoorraad gehou word (verbruiksartikels wat aangekoop en verkoop word teen ’n wins).

Bates kan mettertyd in waarde appresiëer (in waarde toeneem), soos vaste eiendom, of depresiëer (in waarde verminder), soos ’n motorvoertuig.

Hoe beskou jy jouself as ’n bate?

Draai jou hele lewe om die voortbrenging van finansiële inkomste? Sien jy jouself as handelsware of ’n kontantkoei of ’n geldmasjien?

Is die doel van jou lewe gereduseer tot die vlak waar jy net geld moet maak – vir jouself of iemand anders, of om net skuld af te betaal?

Die plasing was geplaas in . Boekmerk dieskakel.

Laat 'n boodskap