Die Bybellennium: 'n Eenvolumekommentaar (Hardeband)

van Cum Books

R399.00 R359.00

Die Bybellennium – ’n Eenvolumekommentaar ontsluit in eietydse taal en beelde vir hierdie geslag wat die Bybel sê. Dit plaas die Bybelteks in sy historiese en kultuurhistoriese konteks en bevat ’n lys van vaktaalterme en aktuele temas. Dit is ’n bekostigbare kommentaar van die Nuwe Lewende Vertaling vir predikante, studente en ernstige Bybellesers.