Troos wanneer jy treur uittreksel

SEWENTIEN

Redding is moontlik tot die laaste minuut

Verder sê hy: “Jesus, dink aan my wanneer U in u koninkryk kom.” Jesus antwoord hom: “Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.” – Lukas 23:42-43

Die laaste oomblikke van gelowiges is een van die grootste bewyse van die krag en die liefde van God.

Jesus se laaste vyf minute ... Vyf minute wat die loop van die wêreld verander het. Vyf minute waarin sy offer volkome geblyk te wees het; vyf minute waarin sy bloed, ál sy bloed gestort is en ál ons sondes en ál ons ongeregtigheid weggeneem is. Vyf minute waarin die hemel vir jou en my oopgesluit is. Weens dáárdie vyf minute is daar vir jou en my hoop wanneer ons die skadu’s aan die einde van ons lewens binnegaan.

Dit is die evangelis Lukas wat ons nie net van Jesus se laaste oomblikke vertel nie, maar ook van dié van die twee kriminele wat saam met Hom gekruisig is. Wat presies hulle misdade was, weet ons nie. Hulle word “rowers” en “kwaaddoeners” genoem. Die woord wat deur Lukas in die grondtaal gebruik is, word hoofsaaklik vir ernstige en halsmisdadigers gebruik, mense wat met die dood gestraf is. Dit is dus logies om af te lei dat hierdie twee manne, anders as Jesus, geswore misdadigers was.

Ook hulle laaste minute op aarde het aangebreek. Hulle reaksies in die ekstreme omstandighede aan die kruis was uiteenlopend: Die een spot met Jesus, maar die ander een vra vir Jesus se genade.

Op die een of ander manier het hierdie kwaaddoener tot die besef gekom dat hierdie man wat hier langs hom hang, nie maar net nog ’n veroordeelde misdadiger is nie. Die hartseer ironie is dat al twee hierdie kwaaddoeners ewe naby aan Jesus was. Hulle is weerskante van Hom gekruisig. Al twee was ewe naby aan die hel, ewe naby aan die Deur na die Paradys. Albei kon met Jesus praat; albei kon bid en vra. Jesus kon albei red.

Tog is dit net die een wat hartstogtelik roep: “Jesus, dink aan my, wanneer U in u koninkryk kom” (Luk. 23:42). En hy hoor die mooiste woorde wat enige mens ooit kan hoor, veral ’n paar minute voor sy of haar dood: “Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die Paradys wees” (v. 43).

Dit was dalk sy laaste woorde op aarde, maar dit was die belangrikste woorde wat hy ooit geuiter het. En die laaste ding wat Jesus gedoen het voordat Hy gesterf het, was om ’n slegte mens, ’n kwaaddoener, ’n verlore sondaar, ’n soekende, berouvolle mens, soos ’n brandhout uit die vuur te ruk.

Die plasing was geplaas in . Boekmerk dieskakel.

Laat 'n boodskap